SAZAN AVI MAKİNE VE KAMIŞLARI

SAZAN AVI MAKİNE VE KAMIŞLARI 

Makine ve kamışlar – modern sazan avı için gereken en önemli silahlardır. Bu malzemelerden avımızın neticesi büyük ölçüde belirlenecektir. Optimal belirlenmiş takımlar daha sonraki aşamada – yemin isabetli ve uzak mesafeye atılması, iyi bir şekilde sazan vuruşunun durdurulması ve balığın güvenle çıkartılması sürecin kontrolünü sağlayacaktır.
En iyi malzemelerin belirlenmesi için avlanacağımız bölge ve şartları bilmek önem taşımaktadır. Bunun nedeni ise bazı sazan avı için üretilmiş malzemelerin kısıtlı alanlarda kullanılmasıdır.


KAMIŞLAR

Sazan kamışları bazı özelliklerine göre ayrılır – kullanılacak şartlar, uzunluk, yapı, porselen sayısı ve ağırlık atarı. Test - ağırlık atabilme özelliği (bu tür kamışları genellikle İngiliz markalarına ait olduğundan) (lb) pound olarak ölçülür ve kamışın yere paralel olan pozisyonda hangi ağırlıkla 90° eğilmekte olduğunu gösterir. Bir pound yaklaşık olarak 454 gram’a eşittir. Bir kamışın kırılmadan ve zarar görmeden atabilecek en uygun ağırlığı bulabilmek için bulduğumuz teste 0,5-1,0 ilave etmek gerekir. Bulunan ağırlık fakat bu defa Oz (ons) olarak bize kamışın en uygun atabilecek ağırlığı gösterecektir. Bir Oz yaklaşık olarak 28,3 gramdır. Bu hesaplama daha çok geniş kullanımlı kamışlar için daha uygundur. Bazı kamışların atabilecek en uygun ağırlık tam olarak bu olmamaktadır. Örneğin uzun atışlar için üretilmiş 3,5 lb teste sahip bir kamışın en uygun atacağı ağırlık 5 Oz ise parabolik bir kamışın atacağı en uygun ağırlık 3,5 Oz’dir. Optimal ağırlık üretici firma katalogunda belirtilmediyse bunu ancak deneme yöntemiyle belirleyebiliriz. Tüm kaliteli kamışların en uygun olarak atabileceği ağırlıktan (1-3 Oz) daha fazla atabilecek potansiyeli mutlaka eklenmiştir. Buna rağmen belirlenen optimal ağırlıktan daha ağır kurşunun sık sık atılması tavsiye edilmez. Kamışın aşırı yüklenmesi kamışın karbon yapısı değişikliğe uğramaktadır ve özelliklerini yitirmeye başlamaktadır. Buna bağlı olarak da kamışın yapısı değişir, atış ağırlığı düşebilir ve en kötü ihtimalle kamış kırılabilir.

Modern sazan avı kamışlarının 3 farklı çeşidi mevcuttur:

- Geniş kullanımlı orta sınıf kamışlar ( multirange). Bu kamışlar göl ve nehirlerde kullanabilir ve azami 120 gr ağırlığı en fazla 140 metreye kadar atabilmektedirler. Bu tür kamışlar tek bir set ( 3 ve 4’lü set) olan balıkçılar tarafından tercih edilmektedir. En geniş testlere 2,0-3,5lb ve dolayısıyla en geniş ağırlık atabilme imkânına sahip kamışlardır. Hafif kamışlar 2,0-2,5lb göllerde ve yakın mesafe avlarda kullanılır. Orta atarlı kamışlar 2,75-3,0lb kamışlar yakın ve orta mesafeli avlarda, ağır kamışlar 3,25-3,5lb kamışlar uzun mesafeler (140 metreye kadar), nehirlerde ve ağaç kökleri bulunan yerlerde kullanılır. Üretildikleri uzunluklar 3,6; 3,75 ve 3,9 metredir. Genellikle iki parçalıdırlar, çok nadiren 3 parçalı üretilir ( karakteristikleri bozulur). Ayrıca da 6 veya 7 parçalı kamışlar da piyasada mevcuttur ( uzak mesafeli seyahat severler için).
Örnek olarak orta sınıf kamışlar için Century NG, Greys Prodigy ve X-Flite, Fox Warrior, Ethos, Matrix ve Aquos, Rod Hutchinson Legenda MK2 ve Icon verebiliriz.

- Parabolik çok ince yapılı kamışlar (slim). Bu tür kamışlar küçük göllerde ve uzun mesafeye gerek olmayan yerlerde avlanan İngiliz balıkçıların en sevdiği kamışlardır. Güçlü akıntılı nehirlerde bu kamışları kullanımı sorunludur. Çok esnek olan kamışla balığın çıkartılması aşamasında balığın yönlendirilmesi güç olmakta ve dipteki olası engelleri aşmak için balığı yukarı kaldırılması imkânsız hale gelebilmektedir. Aynı şekilde sok sert dudaklı olan nehir sazanın dudağını iğneyle delmek bu kamışlarla kolay değildir. Fakat küçük göllerde balığı yormak ve çıkartmak gerçek bir keyif haline gelmektedir. Buna bağlı olarak balığı çıkartılma aşamasında balığı güvenle tutup yönlendirilebilir ve balıkçının bazı hatalarını telafi edebilir. 60–80 gram gibi hafif ağırlıkları 120 metreye kadar atma imkânları vardır. Bazı istisnalar hariç testleri 2,75; 3,0 ve 3,5lb’dir. İnce yapılarına rağmen PVA poşet kullanılmasına imkân tanırlar. Sadece 2 parçalı olarak üretilirler. Uzunluk olarak 3,6; 3,75 ve 3,9 metredirler. Örnek olarak Rod Hutchinson Enigma, Century FBS’yi verebiliriz.

- Uzun mesafeli atış kamışları ( longdistans). Sert yapıları vardır. İyi teknik hazırlık ve spor formu ile 200 gram kurşunu 180 metreye kadar atılabilmesine imkân verirler. Dünya rekoru

Böyle bir kamışla elde edilmiş ve 274 metredir. Gerçi yem olmadan, sadece kurşun atılmıştır. Bu kamışlarla akıntılı sularda ve büyük göllerdeki uzun mesafelerde balığı iyi bir şekilde balığın uzun

- Mesafedeki vuruşunu kotra etmek ve balığın yormasını emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlarlar. Bu sert yapılı ve güçlü kamışları kullanmak belirli bir tecrübeyi de gerektirir ki, büyük balığın uzaklardan yorarak kıyıya getirilmesi aktif olarak makine kalamasının kullanılmasını gerektirmektedir. Bu kamışlar genellikle 3,25; 3,5 ve çok nadiren 3,75lb test ile üretilirler. Optimal kurşun ağırlığı 4,0’dan 7,0 Oz’ye kadardır. Sadece 2 parçalı ve 3,6; 3,75 ve 3,9 metre uzunluktadırlar.
Örnek olarak Fox Horizon Titanium, Roberto Ripamonti Titanium; Rod Hutchinson Horizont; Century FMJ, SP, FS; Greys Platinium’u verebiliriz.

Yukarıda sayılan 3 çeşit kamış haricinde sazan avında kullanılan diğer tür kamışlar da vardır:
- Marker kamışları. Bu kamışlar ‘marker’ şamandırasını 84–112 gram ağırlıkla birlikte atılması için geliştirilmiştir. Özel bir yapıları ve hassas uç kısımları sayesinde sadece avlanılan bölgenin derinliği değil, bölgenin dip yapısı hakkında da önemli bilgiler öğrenebiliriz. Kural olarak 2,75lb testleri var. Sadece 2 parçalı, 3,60 veya 3,75 metre uzunluktadırlar.
- Raket kamışları. Ağır yemleme raketlerin (120-350gr) atılması için üretilirler. 120 metreye kadar atılabilirler. Testleri 4,0; 4,5; 5,0 ve 5,5 Oz’dir. 2 parçalı ve 3,6 ve 3,75 metre uzundur. Hafif yemleme raketlerini (80-120gram) normal kamışla atılması daha doğrudur.
- Kısa kamışlar. Kısadırlar – 1,80 – 2,7 metre ve ulaşılması zor bölgelerde (kıyıdaki çalılar, sazlıklar v.b.) avlanmak için üretilmişlerdir. 2,5 ve 2,75lb testli ve tek veya 2 parçalıdırlar. Çoğu kez tekneden avlanmak için kullanılırlar, gerçi bu şartlarda uzun kamışla balığı çıkartmak daha kolaydır.
- Yüzeyde avlanmak için kullanılan kamışlar. Düşük testleri – 2,5 ve 2,75lb ve yumuşak parabolik yapıları vardır. Bu yapılarıyla çok hafif yem ve kontroller-şamandıraları 60–70 metre mesafeye atılmasına imkân sağlamaktalar. 2 parçalıdırlar.
- Specialist kamışlar, Avon, Barbel. Bu kamışlar bıyıklı balık, kadife ve küçük boy sazan avı içindir. Küspe oltaları, şamandıraları ve diğer sazan oltaları için üretilirler. Genellikle 2–3 çıkmalı uç parçalıdırlar ve bu parçaların değiştirilmesiyle 0,5 – 7,0lb testler edilerek hafif şamandıralı oltadan ağır yaylı veya küspeli oltalarına kadar geniş yelpazede kullanılabilirler. Sazanın özel olarak beslendiği göllerde en çok kullanılan kamıştır. Değiştirilen uç parça sayesinde bir tek oltayla kısa sürede başka bir oltaya geçmiş gibi olursunuz. Aynı şekilde çok geniş testleri 0,5 – 2,75lb vardır. Uzunluk olarak da 3,3 ve 3,6 metredirler.

Test ve uzunluk – kamışların en önemli özellikleridir. Avlanılacak bölge şartlara göre bu özelliklerle kamış tercihi yapılır. Hafif kamış ağaç kökleri, büyük kayalar v.b. engeller olan yerlerde balığın çıkartılmasını zorlaştıracaktır. Sert kamışlar temiz sularda balığın yorulması zevkini veremeyecek ve balığın iğneden kurtulması oranını arttıracaktır. Mesela boyunuz 1,75’ten daha kısa ise 3,9 metre uzun kamış almanıza gerek yok. Sizin için 3,6m daha uygun ve daha iyi performanslı kamış olacaktır. Özellikle bu uzun atışlar için sert kamışlar söz konusu olduğunda önem arz etmektedir.
Kamış seçiminde kamış porselenleri ve makine yuvasına dikkat etmeliyiz. Mümkünse bunlar meşhur bir üreticiden olmalıdır. Porselenlerin yapıldığı malzeme at-çek kamışlarında olduğu gibi çok önemli değildir. Sazan kamışında kamış porselenleri hiçbir zaman eskimez. Önemli olan alt kamış sapı ve makine arasındaki mesafe – atış menzili, isabeti ve kamış kullanım rahatlığı bu uzunluğa birebir bağlıdır. Diğer önemli özellik makine yuvasının çapıdır. Eğer 20mm’lik bir yuvaya herhangi bir makine uygunsa, 18 mm’lik bir yuvaya her makine uymayabilir. Bu nedenle kamış alımı esasında makine uygunluğu kontrol ediniz.

MAKİNELER

Çok güçlü bir balığı nadir olmamakla birlikte uzun mesafelerde avlanacağımızı göz önünde bulundurarak çağdaş sazan makinesi bazı önemli özellikleri taşımak zorundadır.
- Birincisi – güvenilir olması. Tartışmasız dünya makine liderleri Japon firmaları Daiwa ve Shimano’dur. Bu firmalar oldukça geniş yelpazede hem özel sazan avı ve hem de deniz avı makineler üretmektedir. Deniz makineleri de sazan avında oldukça kullanılmaktadır. Bu makineler büyük balıkla mücadele etmek için üretilmiş çok güvenli mekanizmaya ve çok ciddi çekiş gücüne sahiptirler.
- İkincisi – büyüklük. Büyük deniz avı makineleri (Daiwa’da 4500–6000 ve 6000–12000 Shimano’da) oldukça önemli imtiyazlar vermektedir. Bu makineler akıntıda ve uzun mesafe avlarında değişmezdir.

Bu makinelerle:
-Yemi daha uzağa atmak imkânı vardır ki büyük makinenin bir devrinde kafadan daha uzun misine boşaltılmaktadır.
-Daha kısa sürede misinayı sarmak mümkün ki makine kolunun bir devrinde daha çok misine sarılabilmektedir.
-Balığın yorulması daha kontrollü yapılabilmektedir.


Küçük boy makineler (mesela Shimano baitrunner GTE4000–8000) genellikle küçük göllerde, kısa süreli avlar ve hafif 2,75lb’li kamışlar ve Barbel, Specialist ve Avon gibi kamışlarda kullanılmaktadır. Böyle hafif kamışlara deniz makinesi konulduğunda oltanın dengesi bozulur. Buna benzer durum da sert ve güçlü kamışa küçük boy makine kullanılması ile ortaya çıkacaktır.

— Üçüncü – makine kafasının şeklidir. Günümüzde birçok makine üretici tabiriyle ‘ters konüs’ şeklinde üretilmektedir. Buna ABS sistem denir. Bu tür makineler deniz avı ve örgü misina kullanmak için üretilmiştir. Bu makineler normal misina ile sazan avında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Buna rağmen düz kafa (longcast) kullanılması daha doğru olacaktır. Böyle bir kafa ile diğer tüm şartlar eşit ise %10-15 daha uzun mesafe atışı yapılır. Ve bazen işte bu 10-20 metre asıl belirleyici olmaktadır.
— Dördüncü – devir aktarma sayısıdır. İlk görünüşte önemli gibi görünmese de aslında çok önemli bir özelliktir. Bazı deniz avı makinelerinde devir sayısı oldukça düşüktür – 3,2:1; 3,6:1. buna rağmen güç aktarması daha fazladır. Düşük devir dezavantajını balık avında daha iyi anlarsınız - uzun mesafeli avlarda misinayı toplayıncaya kadar eliniz yorulur. Tabii ki bu makinelerle 200 kiloluk balıkları da avlanmanız mümkündür. Fakat maalesef sazanlar bu büyüklüye ulaşmamaktadır. Bu nedenle en düşük devir sayısı 4,1:1 olarak tavsiye ediyorum. Yüksek toplama hızı sadece güç tasarrufu değildir. Aynı zamanda oltaların korunması, şöyle ki bazı durumlarda oltanın takılabilecek ağaç kökleri, otlar v.b. engellerin üzerinden hızla sarmamız mümkündür. Bu aynı zamanda raket oltası için de geçerlidir. Makineyi ne kadar da hızlı sararsak olta o kadar kısa sürede su yüzeyine çıkacak ve o kadar hızlı ve kolay sarılacaktır.
— Beşinci – bilye sayısıdır. Bu sayı ne kadar büyükse makine o kadar daha uzun süre size hizmet edecektir. Japon makinesinde 2 bilye, Çin makinesinde 10 bilyeden daha iyi olduğunu unutmayınız.
— Baitrunner sisteminin bulunması. Bu özel sistem makinenin kritik yüklenmelerden koruyan bir sistemdir. Aşırı yüklenme durumunda özel kolu kaldırarak makine kafasını boş pozisyona alınarak misinanın kopmasını ve balığı avlayabilmek mümkün olacaktır. Bu sistem aslında sazan makineleri konusunda en çok tartışılan konudur. Bazıları bu sisteme gerek olmadığını, diğerleri ise bu sistemsiz sazan makinesi düşünemediklerini iddia ederler. Ben kısaca kendi düşüncelerimi aktarayım.

Baitrunner sistem aslında çok uygun ve rahatlık açısından pratik bir sistemdir, fakat bazı ön koşullara bağlı olarak. Eğer siz küçük bir gölde avlanıyorsanız, kullandığınız kurşunlar 80-90 gramı geçmiyor ve mono-lider kullanmıyorsanız parmağınızı yaralama durumu olmadığından ana kalamayı her atış öncesi tamamen sıkmanıza gerek yoktur. Bu durumda atış sonra sadece Baitrunner kolunu kaldırmanız yeterli olacaktır. Balık vurduğunda sadece makinenin kolunu ileri çevirdiğinizde Baitrunner kolu düşecek ve siz ana kalama ile balığı çıkartmaya başlayacaksınızdır.
Olumsuz yönleri ise ek ağırlık, çalışmasını engelleyebilecek daha karmaşık çalışma sistemi ve tabii ki daha yüksek fiyat.
Eğer siz nehirde veya büyük göllerde, uzun mesafeli atışlar gerektirecek ve örgülü şok-lider kullanmak zorunda kaldığınız durumlarda makinenizde Baitrunner sistem olup olmaması önemli değildir – siz her atış öncesi makinenizin ana kalamasının tamamıyla sıkmak zorundasınız. Yoksa atış yaptığınız parmağınızın misinayı biraz geç bırakırsanız parmağınızın yaralanma tehlikesi var. Atış sonrası oltayı sehpaya bıraktıktan sonra ana kalamayı rahatlatıp Baitrunner kolunu da kaldırmanız gerekecektir. Yani bu durumda iki farklı operasyon yapmak zorundasınız. Bu nedenle bu durumlarda normal makine kullanmanız daha kolay olacaktır – atış öncesi ana kalamayı sıkıp atış sonrası da rahatlatmak. Balık vurduğunda ise elinizle makine kafasını hafif tutarak kontra etmek ve sonra kalamayı sıkarak balığı çıkartmaya başlamak yeterli olacaktır. Böylece ek operasyonlara gerek olmayacaktır.
Birkaç model makine denedikten sonra ben baitrunner sistemi olmayan ve düz kafası (longcast), 4,1:1 devirli bir makinede karar kıldım. Bana göre böyle bir makinenin kullanımı basit ve aynı zamanda çok yönlüdür.

Baitrunner sistemli makine marker oltamda kullanıyorum. Bunun nedeni ise ana kalama bu oltada her zaman tamamıyla sıkılmış durumdadır. Derinlik ölçtüğümde ise Baitrunner kolunu kaldırmam yeterli olmaktadır. ABS kafalı makineleri de marker oltasında kullanılabilirsiniz. Böyle makineyle markerde kullanılan örgü misinanın dolaşması daha zor olduğundan rahat kullanılacaktır.

Sonuç olarak balıkçılar tarafından en çok yapılan hatalara değinmek isterim:

1) Baitrunner sistemli makinelerde atış sonrası ana kalama rahatlatılmadan sadece Baitrunner kolu kaldırılıyor. Balık vurduğunda Baitrunner kolu devre dışı kalınca balık vuruyor ve misinayı koparıp kurtuluyor.
2) Baitrunner sistemli makinelerde balık vurduğunda Baitrunner kolu kaldırılmadan kontra yapılıyor ve makineden misina boşalıyor – oluşan ‘sakal’ makinenin kullanmasını engelliyor- balık kaçıyor.
3) Normal makinelerde atış sonrası kalama rahatlatılmıyor. Sonuç olarak balık vurduğunda olta kopmaktadır. Aynı zamanda oltanın balık tarafından suya çekilmesi ve oltanın kaybı söz konusu olabilir.
4) Atış öncesi büyük ağırlık ve örgü misina kullanıldığında makine misine saldığında parmağınızı ciddi bir şekilde kesmeniz mümkündür.
5) Misina kamışın ilk porselenine dolaşmıştır ve atış esnasında olta kopabilir veya kamış kırılabilir. Bundan korunmak için her atış öncesi misinanın herhangi bir yere dolaşmadığından emin olmalıyız.
6) Atış esnasında makine kapalı kalıyor – sonuç aynı m.5 gibidir.

Bazılarınız için bu hatalar çok basit olarak görünebilir, fakat oldukça sık olarak hepimiz tarafından tekrarlanmaktadır. Gece nöbetinden sonraki yorgunluktan kaynaklanan dalgınlık ile bu hataları tecrübeli balıkçılar da yapmaktadır.

Yazan:Erdinç S. Hatib

 

Her hakkı saklıdır.
!! www.avrasyader.org'da Bulunan Bilgiler veya Dosyalar İzinsiz Kopyalanamaz !!

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret96122
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°
Saat

Sponsor Bağlantı