KKGM SU ÜRÜNLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
GÖREV YÖNETMELİĞİ
Yetki Kanunu: 441 sayılı KHK
İKİNCİ BÖLÜM
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ:
Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevlerl


Madde 41- Bu Daire Başkanlığının görevleri şunlardır.
a)Su ürünleri stoklarını korumak, rasyonel işletilmesini sağlamak, bu amaçla su ürünleri avcılığını, teknolojisini ve ruhsat tezkerelerini düzenlemek, kontrol etmek.

b)Su ürünleri hastalık ve zararlılarına karşı mücadele programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

c)Su ürünleri kalite kontrolüne ilişkin temel prensip ve kriterleri belirlemek, kontrol etmek.

d)Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile toptan ve perakende satış yerleri balıkhaneleri, alt yapı, teknik ve hijyen şartları açısından denetlemek, şartların uygulanmasını sağlamak.

e)Balıkçı barınaklarının kiralanması ve işletilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

f)Su ürünleri faaliyetlerine yönelik uluslar arası programlara iştirak etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak.

g)Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 42- Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Su Ürünleri Kontrol Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

Su ürünleri stoklarını korumak, bu amaçla plan, program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde nesli tehlike altında olan su ürünleri türlerini belirlemek, bunların korunması ve ticareti ile ilgili tedbirleri almak, uygulamak. Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve su ürünleri avcılığını düzenlemek, su ürünleri avcılığına getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemek ve bununla ilgili Sirküleri hazırlamak, uygulamak ve kontrol etmek. Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek. Su ürünleri koruma - kontrol sistemlerini geliştirmek, bu sistemler için ihtiyaç duyulan alt yapıyı oluşturmak. Bakanlık personelini ve balıkçıları eğitmek amacıyla eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Su ürünleri stoklarının korunması ve rasyonel işletilmesi konusunda uluslararası toplantılara iştirak etmek, görüş bildirmek ve bu kuruluşlarca alınan kararların, yürürlüğe konulan anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak. Balıkçı teknesi dizaynlarını geliştirmek ,teknolojik gelişmeye bağlı olarak uygun avlanma araç ve gereç kullanımını belirlemek.uygulanmasını sağlamak kontrol etmek. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

b) Su Ürünleri Hijyeni ve Hastalıklarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

Su ürünleri ihracatına yönelik olarak üretim alanları ile işleme ve değerlendirme tesislerinin ve ürünlerin kalite kontrolüne ilişkin temel prensip ve kriterleri belirlemek, uygulanmalarını sağlamak, denetlemek. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin teknik ve hijyen şartlarına uygunluğunu kontrol etmek ve bu doğrultuda Onay Numarası vermek, ilgili kuruluşlara duyurmak, uygulamaları takip etmek ve bunları denetlemek. Canlı taze soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatı denetim ve kontrol işlerini yapmak Su ürünleri hastalık ve zararlılarına yönelik çalışmalar yapmak. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaç, gelişim düzenleyici, yem ve kimyasal madde kalıntısının kontrollerine ilişkin kriter ve parametreleri belirlemek, ilgililere duyurmak, uygulanmasını sağlamak ve bunları denetlemek. Bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

c)Balıkçılık Teknolojisi ve Yapıları Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

Su ürünleri kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla balıkçılık yönetimi konusunda optimizasyon çalışmaları yapmak, balıkçı teknesi dizaynlarını geliştirmek, teknolojik gelişmeye bağlı olarak uygun avlanma araç ve gereç kullanımını belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kontrol etmek. Su ürünleri gerçek, gemi ve tüzel kişi ruhsat tezkerelerini düzenlemek, Balıkçı barınaklarının yer tespiti ve yapımında ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde plan ve programlar yapmak, kiralanmasına ve işletilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. Su ürünlerinin toptan satışlarının yapıldığı balıkhaneler ile perakende satış yerlerinin teknik ve hijyen şartları ile işletilme usul ve esaslarını belirlemek, uygulamasını sağlamak ve denetlemek.Bütçe imkanları çerçevesinde ,su ürünleri kontrol teknelerinin alımı ile bakım ve onarımlarının bir program dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Su ürünleri koruma kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak kontrol sistemine ilişkin alt yapıyı belirlemek ve geliştirmek. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret94864
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 12° 7°
Saat

Sponsor Bağlantı